برنامه مفرح و کاملا سرگرم کننده ی آفتابه که توانایی سرگرم کردن شما برای ساعت ها را دارد در سرزمین عجایب برای شما آماده شده است.