سرزمین عجایب

Format Factory نرم افزاری قوی برای تبدیل فرمت فایل های صوتی و تصویری به هم می باشد. در این پست از سرزمین عجایب آموزش این نرم افزار حرفه ای مبدل فرمت را برای شما آماده کرده ایم.

 

آموزش کامل تبدیل فرمت فایل ها به یکدیگر

بعد از نصب نرم افزار آن را اجرا نمایید تا با صفحه زیر روبرو شوید.

سرزمین عجایب

 

در قسمت چپ می توانید نوع فرمتی که می خواهید فایل خود را به آن تبدیل نمایید ، انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب فرمت مورد نظر صفحه زیر می آید که می توانید یک فایل یا یک پوشه را برای تبدیل فرمت انتخاب نمایید.

سرزمین عجایب

 

قسمت ( تنظیمات خروجی ) را انتخاب نمایید تا با تنظیمات پیشرفته تبدیل روبرو شوید.

در این قسمت می توانید حجم فایل ، کیفیت و ... را تعیین نمایید.

سرزمین عجایب

 

بعد از انتخاب فایل ها بر روی ( باشد ) کلیک نمایید تا صفحه زیر بیاید.

اکنون بر روی ( شروع ) کلیک نمایید تا تبدیل فایل ها شروع شود.

سرزمین عجایب