هنگامی که وارد یک سایت می شوید می بینید که قسمت هایی مثل تبلیغات به طور خود کار اجرا می شوند و همین می تواند باعث شود که سرعت بارگذاری صفحه ی مورد نظر پایین باشد.با استفاده از این ترفند سرزمین عجایب می توانید جلوی اجرا این پلاگین ها را در کروم و موزیلا بگیرید.