سرزمين عجايب

گاهی مواقع بعد از دانلود یک فونت به علت شناخته نشدن فرمت آن توسط رایانه نمی توانید از آن استفاده نمایید و یا می خواهید از یک فونت در سایت خود استفاده نمایید ولی فرمت های مختلف آن را ندارید. در این پست از سرزمین عجایب ترفندی را به شما آموزش می دهیم که توسط آن می توانید فرمت فونت های خود را تغییر دهید.