در این پست از سرزمین عجایب برترین سایت هایی که موتور های جستجوی آیکون می باشند و در آن ها هر آیکونی پیدا می شود و مرجع طراحان بزرگ می باشد معرفی خواهد شد.

 

این سایت ها دارای قابلیت های زیادی می باشند و شما کافیست پس از ورود به هریک موضوع آیکون خود را به انگلیسی وارد نمایید تا درعرض چند ثانیه آیکون های  مربوطه را در فرمت های تصویر مختلف به شما نمایش دهد.


www.findicons.com

www.iconfinder.net

www.iconarchive.com

www.iconlet.com

www.iconseeker.com

www.veryicon.com

www.iconlook.com

www.icons-search.com

www.iconlib.info

www.rw-designer.com/icon-library

www.flaticon.com