همان‌طور که می‌دانید در زبان انگلیسی دو نوع حروف کوچک و بزرگ وجود دارد. اکنون فرض کنید در محیط نرم‌افزار Word متنی را دارید که تمامی حروف آن کوچک است و می خواهید که تمامی این حروف را به صورت خودکار به حروف بزرگ تبدیل نمایید. و یا برعکس می‌خواهید حروف بزرگ را به حروف کوچک نمایید. حتی ممکن است بخواهید تنها حرف اول هر کلمه را به حرف بزرگ تبدیل کنید.
جالب است بدانید در Word می‌توانید به آسانی این کار را انجام دهید. در سرزمین عجایب چگونگی انجام این کار را برای شما می گوییم.
 
 

 

آموزش:

ابتدا قسمتی از متن که می خواهید حروف آن را تغییر دهید انتخاب نمایید.

کلیدهای ترکیبی Shift+F3 را فشار دهید.

خواهید دید که بسته به متن انتخابی، حروف کوچک به بزرگ و یا برعکس تبدیل خواهند شد و یا حروف ابتدای هر واژه بزرگ می‌شود.
 
همچنین با فشار دادن مجدد این کلیدها، شاهد تغییر دوباره حروف متن انتخابی خواهید بود.