با نصب برخی از نرم افزارها یک گزینه به بخش راست کلیک اضافه می شود که برای بیشتر نرم افزارها بیهوده می باشد و باعث شلوغ شدن راست کلیک می شود. پس با سرزمین عجایب همراه شوید تا بیاموزید چگونه این گزینه های اضافی را از راست کلیک پاک نمایید.

 
 
کلیک راست موس را خلوت کنید
 
ابتدا با کلیدهای ترکیبی ( win+r ) پنجره Run را اجرا نمایید.
 
اکنون در پنجره باز شده کلمه regedit.exe را تایپ نمایید.
 
 
 
اکنون به ترتیب به مسیر های زیر بروید.
 

1) HKEY_CLASSES_ROOT

* (2

3) Shellex

4) ContextMenuHandlers

 
بر روی برنامه ای که می خواهید حذف شود راست کلیک کنید و سپس بر روی delete کلیک نمایید.
 
اکنون دیگر آن برنامه در گزینه های راست کلیک موجود نمی باشد و حذف شده است.